DIARY
05.05.2009 Saa siirsi lentoa perusleiriin - Weather conditions postponed the flight to Base Camp

Aamulla tapaaminen puistovartijoiden kanssa. Kiipeilylupien maksu, kiipeilyn vaiheiden läpikaynti ja vuoren puhtaanapitoon liittyvät viranomaismääräykset. Vuorella on satanut paljon lunta ja näkyvyys on huono. Lento perusleiriin peruuntui. Toivotaan parempaa säätä huomiselle.

Meeting with the rangers in the morning. Payment of the climbing fee, route information, safety issues and regulations to keep the mountain clean. There has been snowing a lot on the mountain and the sight is bad. Flight to Base Camp is cancelled. Hoping for better weather tomorrow.

2009 Denali