DIARY
31.01.2009 Retkikunnan Pekka Junkalan haastattelu radiossa - Expedition member Pekka Junkala's interview on local radio station

Retkikunnan Pekka Junkalan haastattelu YLE:n Radio Keski-Pohjanmaassa. Haastattelussa Pekka kertoi Denalin olosuhteista ja valmistautumisesta kiipeämiseen.

Expedition member Pekka Junkala's interview on a local radio station. In the interview Pekka told about the conditions on Denali and the preparation for the climb.

2009 Denali