DIARY
28.04.2008 Ensimmäinen kysely retkikunnan kohteesta - First query of the expedition target

Ensimmäinen sähköpostikysely ihmisten kiinnostuksesta osallistua retkikuntaan Denalille Alaskaan vuonna 2009. Osa joukosta oli juuri palannut Aconcagualta maaliskuun alussa 2008.

First email query of people's interest in participating an expedition to Denali, Alaska in 2009. Some individuals had just returned from Aconcagua in the beginning of March 2008.

2009 Denali